Pinkar Kimya

İŞ YAPMA ANLAYIŞIMIZ

Ortak değerlere sahip kadromuzla iş yaparken işimize saygı duyarız.

Takım çalışmasına verdiğimiz önem uzmanlaşmaya verdiğimiz öncelikle birleşir.

Pinkar’ da uzmanlığa yenilikçiliğe, değer katmaya ayrı bir önem verilir.

Sevilerek yapılan işin başarıyı, başarının da maddi ve manevi taktiri beraberinde getireceğine inanılır.

Fikir tartışmaları gelişim için değerlidir, bununla birlikte kişisel tartışmalardan uzak durulur

Uzmanlıkları tanımlanmış, yönetsel yetkinlikleri benimsenmiş net ve yalın bir organizasyon şeması ile çalışılmaya özen gösterilir.

Bölüm toplantıları, üst yönetim toplantıları gündemli ve sürelidir.

Tutulan toplantı protokolleri her çalışan için doğal performans göstergesidir.

Raporlar ve raporların yorumlanması ve aksiyon alınması ayrı bir performans kriteridir.

İş kurallarına uyum, görev tanımlarına ve sorumluluklarına riayet herkesin ana sorumluluğundadır.

Fark yaratan, olağanüstü performans gösteren yönetici ve çalışanın fark edileceği ödüllendirme sistemleri ile motivasyonun sağlanmasına öncelik verilir. Bununla birlikte uyarı ve hatırlatma sistemleri de ihmal ve kayıpların önüne geçmek için uygulanır.

Etik ilkelere bağlılık ve iş sorumluluklarını yerine getirmek bunları yaparken nezaketi ve kurum iş yapış standartlarını korumak hayati önemdedir.

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

Seçme ve yerleştirme politikamızda, adaylarda, organizasyon şemasındaki yerine göre işinde uzman ve veya uzmanlaşma yetkinlikleri ile aranan özelliklere uygun ve Pinkar ortak değerlerine sahip olması aranmaktadır.

Bu özellikleri taşıyan adaylara iş teklifi yapıldığında, görev tanımları ve performans hedefleri verilerek oryantasyon eğitimi planlanır. İşe giriş oryantasyon eğitimlerinde kurum kültürü ve ilgili iş oryantasyonu yapılarak birlikte çalışacağı diğer birimlerle görüşmeler gerçekleştirilir.

İnsan kaynakları Yönetimi eğitim planlamaları mevcut yönetici ve çalışanlar için de titizlikle hazırlanır ve uygulanır. Çalışanın unvanı ve iş tanımının ve performans hedeflerinin doğrultusunda ihtiyaç duyulan eğitimler saptanır; mesleki eğitimler, uzmanlaşma eğitimleri, kişisel gelişim eğitimleri, liderlik ve yönetici becerileri eğitimi ayrıca planlanır.

Her yöneticinin ve çalışanın görev tanımı ve performans hedefleri doğrultusunda kriterler düzenli olarak aylık veya dönemsel değerlendirilir. Bu değerlendirme sonuçlarına göre (somut-soyut performans hedefleri ve kurum kültürüne uyum) terfi, atama, ödüllendirme, hatırlatma, uyarı süreçleri devreye girer. 

Kariyer sürecinde deneyim ve eğitim ve yetkinlikler ve performans hedeflerini gerçekleştirme doğrultusunda planlama yapılır.

Değerlerimiz

  • Sürekli gelişimi hedeflemek
  • Araştırmacılık
  • İnovatif olmak
  • Kalite
  • Müşteri odaklılık
  • Güvenilirlik